Anasayfa    dik       İletişim      dik      Kurum içi rehber   
AMBULANS KAZALARINA DİKKAT

AMBULANS KAZALARINA DİKKAT

Son bir hafta içinde Gökçek, Aksaray ve Ordu'da meydana gelen ambulans kazaları hepimizi üzdü. Kazalarda maddî hasarın yanında ölümlerin de olması...

"BIRAKIN, SAĞLIĞINIZ SİZE KALSIN!"

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile gelin yeni ve tertemiz bir hayata merhaba diyelim. Artık toplumun her kesimi tarafından bilinen bir...

Daire Başkanı Kızıl'a Plaket

Daire Başkanı Kızıl'a Plaket

Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü'nde Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yaparken Sağlık Bakanlığı'nda...

"Lütfen Kontrollerinizi İhmal Etmeyin"

Her yıl 4 Şubat gününü, çağımızın, adından bile en çok korkulan hastalıklarından birisi olan kanser hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak adına...

Taziye-Başsağlığı

Taziye-Başsağlığı

Beraber çalışma fırsatı bulduğumuz, Afyonkarahisar'ın sağlık hizmetlerinin iyileşmesinde özverili çalışmalar yapan değerli arkadaşımız, Karaman Kamu...

 • AMBULANS KAZALARINA DİKKAT

  AMBULANS KAZALARINA DİKKAT

  Pazartesi, 08 Şubat 2016
 • "BIRAKIN, SAĞLIĞINIZ SİZE KALSIN!"

  Pazartesi, 08 Şubat 2016
 • Daire Başkanı Kızıl'a Plaket

  Daire Başkanı Kızıl'a Plaket

  Perşembe, 04 Şubat 2016
 • "Lütfen Kontrollerinizi İhmal Etmeyin"

  Perşembe, 04 Şubat 2016
 • Taziye-Başsağlığı

  Taziye-Başsağlığı

  Perşembe, 21 Ocak 2016

Hasta Hakları

 
 

"HASTA HAKLARI VE İLETİŞİM" EĞİTİMİ VERİLDİ (22 Aralık 2014)

Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen "Hasta Hakları ve İletişim" eğitimi, bugün Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda verildi.
 
Özel ve resmî sağlık kuruluşlarında görev yapan Hasta İletişim Birim Sorumluları'nın katıldığı eğitimin açılış konuşmasını Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Deniz Fırat yaptı. Dr. Fırat, hasta haklarında yeni yönergelerin yürürlüğe girdiğini söyleyerek bu eğitim kapsamında hem bunların öğrenileceğini hem de hastalara davranış usulleri konusunda pratik bilgiler verileceğini söyledi.
 
Dr. Deniz Fırat'tan sonra kürsüye çıkan Hasta Hakları İl Koordinatörü Nuray Türken Teknekaya, Sağlık Bakanlığı'nın "Yeni hasta hakları uygulamaları ve Yeni sistemin kullanımı" konuları hakkında güncel bilgiler verdi. 
 
Nuray Türken Teknekaya,  bundan böyle Hasta Hakları Birimleri'nin özel sağlık kuruluşlarında da işlerlik kazanacağını belirtti. Teknekaya, daha önce hastaların şikayetlerini hastanelerdeki sağlık kurullarının değerlendirdiğini ama artık sadece şikayetlerin bu birimlere yapılacağını, değerlendirme ve sonucun ise Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki kurul tarafından yürütüleceğini söyledi.
 
Eğitimin diğer bölümlerinde ise Tüketici Koruma Derneğinden Av. Şükrü Elbir "Hasta Hakları" konusunda; AKÜ'den Öğretim Görevlisi Türker Göksel de "İletişim, Empati ve Stresle Baş etme" konularında sunum yaptılar.
 
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız.
 
      İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamak amacıyla hasta hakları il koordinatörlüğü kurulur. İl koordinatörlüğü, yeteri kadar sağlık ve genel idare sınıfı personelden oluşur.
 
İl koordinatörünün görevleri:
 
a) Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.
b) HBBS'nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder. HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.
c) Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.
d) Birden fazla kurul oluşturulması  halinde sağlık kuruluşlarının baglı olacağı kurul ile degişiklik taleplerini değerlendirir.
e) Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir. 
f) İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.
g) Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

 

Kurul Kararlarını için tıklayınız

 

 Nereye ve Nasıl başvuru yapabilirim?
 
Hasta ve yakınları tarafından, sağlık hizmet sunucularına ilişkin başvurular  https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ internet adresine, doğrudan   hasta iletişim birimine veya İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü’ne yapılabilir.
 
 
HBBS (Hasta Başvuru Bildirim Sistemi) nedir?
 
 Sağlık tesislerine yönelik şikayet, sorun-çözme, görüş- öneri veya teşekkür başvurusu yapabileceğiniz Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sistemdir.
 
 
HBBS (Hasta Başvuru Bildirim Sistemi) ye nasıl giriş yapabilirim?
 
 https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ adresinden vatandaş girişi yapmanız gerekmektedir.
 İlk kez giriş yapıyorsanız öncelikle üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonraki işlemlerinizi ve başvurularınızı almış olduğunuz şifreyle yapabilirsiniz.
 
 
 Hasta iletişim birimi nedir ve nerelerde kurulmuştur?
 
Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla, kamu sağlık tesisleri, üniversite sağlık tesisleri, askeri hastaneler, kamu ve özel ağız diş sağlığı tesisleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler ve toplum sağlığı merkezlerinde iletişim birimi kurulmuştur.
 
 
Hasta iletişim birimine başvuru yaparken hangi bilgiler gereklidir?
 
Hasta veya yakını tarafından hasta iletişim birimine doğrudan başvuru yapılması halinde, başvuru kimlik ibrazıyla T.C. numaranız, telefon numaranız, adresiniz ve imzanızla birlikte yazılı olarak alınır. 
 
 
HBBS’ye yapmış olduğum başvurum nasıl değerlendirilir?
 
Başvurunuz ilgili sağlık tesisi hasta iletişim birimi tarafından işleme alınır. Hastane sistemi içerisinde hasta iletişim birimi tarafından yerinde çözümlenmeye çalışılır ve size bilgilendirme yapılır. Eğer sorununuz hastane içerisinde çözümlenemiyorsa Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kurul tarafından değerlendirilir ve başvuru sonucu hasta iletişim birimleri tarafından size e-posta yoluyla ya da yazılı olarak bildirilir. 
 
 
Başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?
 
Hasta iletişim birimine ulaşan başvurular, değerlendirildikten sonra varsa ilgilinin mağduriyeti giderilerek ve başvuru sahibine gerekli açıklama yapılarak yerinde çözümlenmeye çalışılır. İşlem sonucunda, şikayet süreci devam ederse; başvurunun birime gelmesinden itibaren 10gün içerisinde elde edilen bilgi ve diğer belgeler HBBS ye aktarılarak sağlık tesisinin bağlı olduğu hasta hakları kuruluna gönderilir. Kurul, başvurunun kurula ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru hakkında karar verir. Sorununuzun tekrar yaşanmaması için ilgili sağlık tesisi yöneticiliğine görüş-çözüm önerisinde bulunulur ve sağlık tesisi tarafından gereği yapılır. Hasta hakları ihlali kararı çıkması durumunda ilgili idare tarafından idari inceleme başlatılır ve sonucundan İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilir.
 
 
Hasta Hakları Kurul kararı sonucuna itiraz edebilir miyim?
 
Evet. Kurul kararına; kişiye  tebliğ veya e-posta gönderim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz kurulda ikinci kez görüşülerek nihai karara bağlanır. Süresi içinde itiraz edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Son itiraz mercii hasta hakları kuruludur.
 
 
Hasta Hakları Kurulu kimlerden oluşur?
 
1)    Kurul başkanı; sağlık müdürünün görevlendirdiği üye. 
2)    Şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu sendikanın işyeri temsilcisi,
3)    Şikayet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi 
4)    Hasta hakları derneklerinden bir temsilci, hasta hakları derneği yoksa  tüketici derneklerinden bir temsilci
5)    Valilikçe görevlendirilen bir vatandaştan oluşur.
 
 
Her başvuru Hasta Hakları iletişim birimleri ya da kurul tarafından değerlendirilir mi?
 
Hayır. Tıbbi hata olarak içerikli başvurular hasta hakları mevzuatı gereği tarafımızca değerlendirilmez. Başvurunuz kamu kurumu ile ilgili olması halinde sağlık yöneticiliği özel sağlık kuruluşu olması halinde ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.